Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 12. 2017, pred piatimi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle zásad volieb AS TU pre voľby do ŠRVŠ vyhlasujem doplňujúce voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať

dňa 11. decembra 2017 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod.

v átriu budovy TU na Hornopotočnej 23 v Trnave.

Návrhy kandidátov spolu s písomným súhlasom kandidáta môžu členovia študentskej časti akademickej obce univerzity podávať na dekanátoch jednotlivých fakúlt najneskôr do štvrtka 7. decembra 2017.

Právo voliť má iba študentská časť akademickej obce TU. Oprávneným voličom je každý študent TU zapísaný na štúdium (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej i externej forme).

Kandidovať do ŠRVŠ za TU môžu len študenti zapísaní v zozname študentov, ktorí sú členmi akademickej obce TU a dali písomný súhlas s návrhom na svoju kandidatúru.

Voliť sa budú dvaja študenti za celú Trnavskú univerzitu.

Volebná komisia bude pracovať v nasledujúcom zložení:

Predseda: 
Bc. Ľubomír Šottník – Filozofická fakulta TU

Členovia: 
Bc. Dagmara Blažková – Pedagogická fakulta TU 
Barbora Bilková – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 
Mgr. Michal Kohút – Filozofická fakulta TU 
Bc. Romana Podmaníková – Pedagogická fakulta TU

Dňa 8. decembra 2017 budú zverejnené mená kandidujúcich študentov na úradnej výveske univerzity. Výsledky volieb vyhlási volebná komisia dňa 12. decembra 2017 na úradnej výveske TU.

Trnava 1. decembra 2017 Mgr. Katarína Karabová, PhD., v. r. 
predsedníčka Akademického senátu TU