Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 9. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

V zmysle zásad volieb do AS TU vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU

 

v termíne 9. – 11. 10. 2018,

 

ktoré sa uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

v čase od 10:00 do 13:00.

 

V Trnave dňa 7. 9. 2018 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU