Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 10. 2020, predminulý rok

obrázok 
  
Akademický senát 
  
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


  
Zrušenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU 
 

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu platného od 1. 10. 2020 a ďalšie nadväzujúce opatrenia ruším doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlásené 18. 9. 2020 a naplánované na 12. – 13. októbra 2020.

Takisto zastavujem a ruším aj prebiehajúce návrhové kolo do doplňujúcich volieb a rozpúšťam ustanovenú volebnú komisiu.

Nové voľby budú vyhlásené po uplynutí krízovej situácie v zmysle § 108e Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zásad volieb do akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Trnava 2. 10. 2020 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., v. r.
  predseda Akademického senátu PdF TU