Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 9. 2020, predminulý rok, aktualizované: 29. 9. 2020, predminulý rok

Volebná komisia ustanovená z dôvodu konania doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU pre nemožnosť prezenčného konania návrhového kola z dôvodu protiepidemických karanténnych opatrení („červená fáza“) schválila tento spôsob realizácie návrhového kola:

  1. Oprávnený volič (študent zapísaný na PdF TU v dennej forme štúdia) môže využiť svoje právo navrhnúť kandidáta do študentskej časti AS PdF TU prostredníctvom návrhového lístka v dňoch 30. 9. 2020 od 12:00 h – 5. 10. 2020 do 14:00 h. Oprávnený volič odošle vyplnený návrhový lístok (bez podpisu navrhnutého kandidáta) zo svojej univerzitnej adresy «TUID»@tvu.sk predsedovi volebnej komisie na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty.
  2. Volebná komisia po overení návrhov prostredníctvom svojho predsedu telefonicky a e‑mailom osloví navrhnutých kandidátov, či súhlasia s kandidatúrou a s jej zverejnením v zmysle GDPR. Volebná komisia vyzve kandidáta na doplnenie podpisu na návrhový lístok.
  3. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU dňa 6. 10. 2020.

V Trnave 29. 9. 2020 
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda volebnej komisie) 
Mgr. Jakub Hriňák (člen) 
Bc. Marek Vydra (člen)