Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 9. 2020, predminulý rok

obrázok

Akademický senát

Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU

 

V zmysle § 5 a § 15 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Voľby sa uskutočnia v dňoch 12. – 13. októbra 2020 v čase od 12.00 do 14.00 h v zasadačke dekana PdF TU na 2. poschodí (v prípade vážneho epidemického stavu „červená“ bude členov akademickej obce o postupe volieb informovať volebná komisia).

Zároveň vymenúvam volebnú komisiu v zložení: Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda), Mgr. Jakub Hriňák (člen), Bc. Marek Vydra (člen).

 

Trnava 18. 9. 2020 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  predseda AS PdF TU