Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 2. 9. 2016, pred niekoľkými rokmi

V zmysle zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do oboch akademických orgánov

v termíne 11. – 13. 10. 2016,

ktoré sa uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

v čase od 10:00 do 13:00

V Trnave dňa 2. 9. 2016 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU