Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Study Consultants

Note: Missing translations will be will be added later.

Study Programme in Slovak Translation Study Consultant
animácia výtvarného umenia Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
pedagogika výtvarného umenia Education of Fine Arts Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
predškolská a elementárna pedagogika Mgr. Jana Fúsková, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalárske štúdium Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – magisterské štúdium Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – bakalárske štúdium doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – magisterské štúdium doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové) English Language and Literature (monodisciplinary) Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) English Language and Literature in Combination Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo biológie v kombinácii Biology in Combination doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Ethics in Combination Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – bakalárske štúdium Chemistry in Combination – Bachelor Study RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – magisterské štúdium Chemistry in Combination – Master Study RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo informatiky v kombinácii Computer Science in Combination doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo matematiky v kombinácii Mathematics in Combination doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii German Language and Literature in Combination Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii Slovak Language and Literature in Combination doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii Citizenship Education in Combination Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Art Education in Combination Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Teaching Coordinator for Students with Special Needs