Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Study Fees

Note: This information is not available in English…

  • Informácie o školnom (vyhlášky, predpisy, výšky poplatkov…) nájdete na univerzitnej stránke Legislatíva štúdia. opened in a new window
(usually regards external link)