Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Rheia

Note: This information is not available in English…

Stránka Pedagogickej fakulty (a niektorých pridružených súčastí) je prevádzkovaná prostredníctvom redakčného systému Rheia, ktorý bol primárne vyvíjaný na prevádzku stránok fakulty a neskôr bol použitý na ďalšie súčasti prevádzkované v doméne pdf.truni.sk.

Počas vývoja bolo zohľadňované (1.) rozhodnutie o prevádzkovaní stránok bez použitia relačnej databázy, ktorá bola nahradená jednoduchou súborovo orientovanou databázou a (2.) uľahčenie správy rozsiahleho množstva dokumentov, ktoré webové sídlo ponúka.

Systém je priebežne naďalej vyvíjaný a zdokonaľovaný, aby sa dokázal prispôsobiť potrebám a moderným trendom sprevádzajúcim prevádzkovanie webových stránok, napríklad v súvislosti s rôznymi službami, ktoré by sídlo malo poskytovať.