Department of Art Education
Department of Biology (only in Slovak)
Department of Educational Studies (only in Slovak)
Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature (only in Slovak)
Department of Chemistry (only in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Language and Literature (only in Slovak)

The page is loading, please wait…

Information Providing

Note: Site is under construction…

Note: This information is not available in English…

Poskytovanie informácií o fakulte (podobne ako o univerzite) sa uskutučňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a so smernicou rektora č. 6/2006 o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií o univerzite…

 

Ďalšie informácie: Poskytovanie informácií (univerzita) opened in a new window
(usually regards external link)