Skip to main content

Katedra pedagogických štúdií

Aktuality

     

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva, etickej výchovy a výchovy k občianstvu! Ak máte záujem o štúdium u nás a chceli by ste získať informácie o štúdiu, kontaktujte študijnú poradkyňu/študijného poradcu študijného programu, o ktorý máte záujem.

Pre záujemcov o štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva sme pripravili krátku prezentáciu o tomto odbore! Veríme, že bude pre Vás užitočná.

Ďakujeme, že chcete patriť k nám!