Skip to main content

Dotazníkové merania

Dotazníkové merania

Káva za názor

Káva za názor 2023

Výsledky ankiet študentov

Intranet

Vyhodnotenia ankiet absolventov

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi na inštitucionálnej úrovni

 

Stanoviská vedenia TU k vyhodnoteniam dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov a absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia v praxi na inštitucionálnej úrovni