Skip to main content

Projekty

Funded by Identificator Title Duration
Agentúra pre podporu výskumu a vývoja SR APVV-22-0130/td> Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku
Kontakt: erika.jurikova [at] truni.sk
júl 2023 – jún 2027
Ministry of Education SR
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
VEGA 1/0262/21 Umelá inteligencia v jazykovom vzdelávaní 2021 – 2024
Ministry of Education SR
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
KEGA 019TTU-4/2021 Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnychfilologických študijných programov 2021 –2024
Ministry of Education SR
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
KEGA 001TTU-4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte
Contact: prof. Pokrivcakova
2019 –2022
Ministry of Education SR
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
VEGA 1/0799/18 National Literatures in the Age of Globalisation (Origin and Development of American­‑Slovak Literary and Cultural Identity)
Contact: prof. Pokrivčák
2018 –2021
COST Association CA16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect)
Contact: prof. Pokrivcakova
since 2018
European Centre for Modern Languages in Graz
www.​ecml.​at
RELANG Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference
Contact: doc. Beresova
since 2013