Skip to main content

Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Zuzana Jakubovská – oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy  

  • zuzana.jakubovska [at] truni.sk

doc. Dana Masaryková, PhD. – koordinátor pre študentské a učiteľské mobility