Skip to main content

Vedecký časopis Acta Physiologiae Plantarum má Senior Editora z našej fakulty

Od mája tohto roka sa Senior Editorom vedeckého karentovaného časopisu Acta Physiologiae Plantarum stal docent Jozef Kováčik, pracovník Katedry biológie (https://www.​springer.​com/​journal/​11738/​editors). Pán docent v tomto časopise pôsobí ako člen redakčnej rady od roku 2012 a na základe jeho precíznej práce pri manažovaní a posudzovaní rukopisov bol poverený šéfredaktorom úlohou Senior Editora s cieľom prispieť k posúdeniu odbornej stránky zasielaných rukopisov pred tým, než sú postúpené oponentom v rámci anonymného recenzného konania.

Časopis Acta Physiologiae Plantarum je evidovaný v sekcii rastlinných vied databázy Web of Science v tzv. druhom kvartile v rámci tzv. karentovaných časopisov a vychádza od roku 1978 pod záštitou Poľskej akadémie vied v medzinárodnom vydavateľstve Springer. Časopis sa zameriava na široké spektrum rastlinných vied od anatómie a fyziológie po genetiku a vplyv znečistenia životného prostredia na rastliny.