Skip to main content

Stáž v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky

obrázok

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje XXV. ročník stáže pre študentov vysokých škôl. Organizačne zabezpečuje konanie stáže Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR.

Študenti budú vykonávať stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie NR SR. Zoznam a opis činnosti pracovísk je uvedený na stránke nrsr.sk (https://www.​nrsr.​sk/​web/​default.​aspx?​SectionId=​457 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Na uvedenej stránke sú zverejnené podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať a potrebné dokumenty, ktoré musí poslať.

Stáž trvá od októbra 2022 do mája 2023. Pred nástupom na stáž absolvujú stážisti školenie, kde im bude predstavená činnosť NR SR a Kancelárie NR SR. Počas stáže budú môcť stážisti absolvovať sprievodné aktivity organizované Parlamentným inštitútom (diskusie s poslancami, simuláciu zasadnutia výboru NR SR, športový turnaj atď.).

Termín podávania je prihlášok je 15. máj 2022. Výberové konanie bude prebiehať 6. až 8. júna 2022. Uchádzačom oznámime presný termín konania.

Uvedená ponuka bola zverejnená aj prostredníctvom sociálnych sietí Národnej rady Slovenskej republiky:

FB: https://www.​facebook.​com/​nrsr.​sk/​posts/​349690417199384 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

IG: https://www.​instagram.​com/​p/​Cb90XRWqD5l/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)