Skip to main content

Absolventka katedry Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD. získala Cenu Oskára Čepana

Laureátkou 19. ročníka Ceny Oskára Čepana sa stala Jana Kapelová. Na výstave finalistov sa predstavila s dielom Čakanie na materiál, ktoré vytvorila v spolupráci so svojim otcom Jánom Kapelom. Slávnostnému vyhláseniu ceny predchádzala komentovaná prehliadka výstavy finalistov v Novej synagóge, Kunsthalle Žilina. Ďalšími finalistami boli Martin Kochan, Jaroslav Kyša a Matěj Smetana. Porota zohľadnila pri výbere finalistu aj celkovú tvorbu autora. Slávnostným večerom, ktorý sa konal na Stanici Záriečie v Žiline, sprevádzali Ingrid Hrubaničová a Ľubomír Burger. Do dramaturgie večera invenčne vstúpil predseda poroty Áron Fenyvesi (Trafo Gallery, Maďarsko), ktorý mal svoj prejav v rodnom jazyku, z ktorého naživo prekladala galeristka Gabriela Kisová.

obrázok

Zdroj: Kapelová má Čepana | Artalk.cz