Skip to main content

Oznam pre externých študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky a pre študentov predškolskej pedagogiky

Súvislá prax MŠ1 (hodnotenie) sa pre externých študentov PEP (okrem tých, ktorí majú tento rok štátnice) presúva na zimný semester v AR 2020/2021. Ak by nastali zmeny v prevádzke materských škôl, je možné prax realizovať priebežne, podľa možností a potreby jednotlivých zariadení a po dohode s riaditeľmi do 31. 8. 2020.

Odborná stáž PP (hodnotenie) sa pre externých študentov PP (okrem tých, ktorí majú tento rok štátnice) presúva na zimný semester v AR 2020/2021. Ak by nastali zmeny v prevádzke materských škôl, je možné ju realizovať priebežne, podľa možností a potreby jednotlivých zariadení a po dohode s riaditeľmi do 31. 8. 2020.

Pri realizácii súvislej praxe a odbornej stáže postupujete v zmysle podkladov, ktoré ste obdržali na seminároch. V prípade otázok kontaktujte karin.hambalkova [at] truni.sk.