Skip to main content

Oznam pre študentov všetkých ročníkov (PEP aj UPV)

Študenti všetkých ročníkov (PEP aj UPV), ktorí majú priebežnú pedagogickú prax v MŠ a ZŠ musia čakať na pokyny k praxi a rozdelenie študentov na jednotlivé MŠ a ZŠ.

Kým tieto pokyny neobdržíte, priebežná pedagogická prax sa nerealizuje!