Skip to main content

Oznam pre študentov 1. ročníka PEP (štvrtok)

Skupina č. 6, ktorá mala absolvovať prax na MŠ Čajkovského, absolvuje celú prax v materskej škole Murgašova‼‼‼