Skip to main content

Rozdelenie študentov na priebežnú pedagogickú prax v MŠ a ZŠ pre študentov 1. a 2. ročníka PEP a 1. ročníka UPV v dennej forme.

Pokyny k praxi.

 

Študenti sú povinní:

 

Zmena študentov v skupinách nie je možná‼

 

V prípade otázok kontaktujte Dr. Hambálkovú na karin.hambalkova [at] truni.sk.