Skip to main content

Absolventi katedry

Zoznam absolventov magisterského štúdia katedry pedagogiky výtvarného umenia

Akademický rok 1997/1998

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
1. Demeová Denisa VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Vo svetle hodnôt
2. Droščinová Andrea VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Materiálne a nemateriálne, prchavé a večné
3. Glovová Alena VV – P    
4. Chytilová Karin VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Ecce homo
5. Imrich Vladimír VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Materiálne a nemateriálne, prchavé a večné
6. Klimeková Zuzana VV – P    
7. Kováčová Jana VV – P    
8. Kulifajová Slávka VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Tok času
9. Kyselicová Andrea VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Plynutie času (včera, dnes, zajtra)
10. Nečasová Hana VV – P Mgr. M. Štofko Vzťah mýtu a umenia a jeho 
využitie v procese vyučovania Vv
11. Šestáková Anna VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Pokus o podobu skutočného osvietenia
12. Tóthová Mária VV – P Mgr. M. Štofko Procesuálne tendencie v umení 20. stor. 
a ich aplikácia na hodinách Vv

Akademický rok 1998/1999

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
13. Babicová Antónia VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Čierna skrinka
14. Búranová Vladimíra VV – P Mgr. art. M. Balážová Odev ako trojrozmerný objekt
15. Gašová Lenka VV – SJ Mgr. M. Štofko Papierové možnosti využitia 
na hodinách výtvarnej výchovy
16. Kozárová Michaela VV – P Mgr. art. M. Balážová Štruktúra ako prejav racionálnych 
geometrických tendencií
17. Kupcová Erika VV – P    
18. Kramárová Zuzana VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Tichá korešpondencia
19. Kurnasová Paulína VV – SJ Mgr. art. E. Vargová Banality
20. Ondrejíčková Zuzana VV – SJ Mgr. art. B. Hostiňák Kompozícia vo výtvarnom umení
21. Petrikovičová Martina VV – SJ Mgr. M. Štofko Rôzne podoby citácie vo výtvarnom 
umení a ich aplikácie na hodinách Vv
22. Skubeňová Zuzana VV – P    
23. Ščipáková (Rajčová) Elena VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Homo insectus

Akademický rok 1999/2000

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
24. Ezechiáš Juraj VV – P    
25. Filípková Emília VV – SJ    
26. Gajdošová Eva VV – P prof. Ľ. Hološka Nečakané stretnutia
27. Habláková Stanislava VV – P prof. Ľ. Hološka Nečakané stretnutia
28. Halčínová Lucia VV – P Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Svetelná vlna
29. Holická Kvetoslava VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Vanitas vanitatum
30. Ježíková Stanislava VV – SJ Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Okom, o čom
31. Korbeľová Kristína VV – P Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Svetelná vlna
32. Málišová Viera VV – P Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Okom, o čom
33. Mrštná Soňa VV – P    
34. Poľanská Monika VV – SJ    
35. Procházková Andrea VV – SJ Mgr. art. M. Balážová Introspekcia
36. Repaská Mária VV – SJ    
37. Šulecová Jana VV – SJ Mgr. art. M. Balážová Biologická sieť
38. Štofej Michal VV – SJ    
39. Tomášová Ivana VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Tvoja stopa v prachu
40. Vaverčáková Zuzana VV – SJ prof. Ľ. Hološka Oči dokorán (surrealizmus)
41. Wágnerová Danica VV – SJ prof. Ľ. Hološka Oči dokorán

Akademický rok 2000/2001

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
42. Belorídová Denisa VV – P prof. Ľ. Hološka Rozhovor s časom
43. Machalová Soňa VV – P    
44. Nagyová Monika VV – P Mgr. M. Štofko Písmo ako vizuálna, významová a zvuková hra
45. Oberfrancová Martina VV – SJ Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Vízia
46. Osvaldová Ľubica VV – SJ    
47. Ráczová Anita VV – SJ    
48. Rumannová Jana VV – SJ Mgr. art. M. Balážová Oslava rôznosti
49. Sackmauerová Helena VV – SJ Mgr. art. C. Blažo, PhD. Človek a technika
50. Selepová Katarína VV – P    
51. Strašíková Zuzana VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. SGB “Say Good – Bye” alebo 
„Svojrázne Globálne Bilancovanie“
52. Šmidáková Zuzana VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. The Rape (kinetická objektová matrica)
53. Veselá Zuzana VV – SJ Mgr. art. M. Balážová Mäkký objekt
54. Zimanová Mariana VV – P    

Akademický rok 2001/2002

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
55. Balážiková Katarína VV – P    
56. Branišová Zuzana VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Medzi plným a prázdnym
57. Bukovenová Eva VV – P Mgr. art. M. Balážová Človek – časť celku a celok z častí
58. Danišová Eva VV – SJ Mgr. art. M. Balážová Hľadanie absolútna a nachádzanie neznáma
59. Denková Daniela VV – SJ Mgr. art. C. Blažo, PhD. Pupočná šnúra medzi prírodou a človekom
60. Domiková Adriana VV – P Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Nahá ako oblečená
61. Fúsiková Gabriela VV – P    
62. Kišková Ingrid VV – P Mgr. art. C. Blažo Opakované príbehy
63. Košická Lenka VV – P Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Za zrkadlom
64. Krakovská Alžbeta VV – SJ    
65. Kusalová Helena VV – SJ Mgr. art. Š. Blažo, PhD. Fotografia je každý, kto sa nehýbe
66. Málik Marcel VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. Tuwaquachi – kompletný svet
67. Sameková Veronika VV – P    
68. Tencerová Andrea VV – SJ    

Akademický rok 2002/2003

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
69. Ciglanová Lenka VV – SJ    
70. Daruľová Zuzana VV – P Mgr. art. Duchovné jadro
71. Engelová (Dunčková) Pavlína VV – P    
72. Janešíková Katarína VV – P Mgr. Miloš Štofko Výtvarný objekt v dejinách 
umenia 20. stor. a jeho využitie 
na hodinách výtvarnej výchovy
73. Konečná Zuzana VV – P doc. Miroslav Nicz, ak. mal. Spánok v medzipriestore (Inštalácia)
74. Kocúrová Marta VV – SJ    
75. Kováčiková Marcela VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Celkom inflačná asimilácia
76. Lepáčková Miroslava VV – SJ    
77. Lišková Iveta VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo Prelínanie (Človek vo videoumení)
78. Marcinková Alena VV – P Mgr. art. Štefan Blažo, PhD. Uzavreté okruhy (Video)
79. Recká Tatiana VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Reálna šanca lepšie písať
80. Skokanová Alena VV – P    
81. Šmidáková Alexandra VV – P Mgr. art. Štefan Blažo, PhD. Boh je žena

Akademický rok 2003/2004

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
82. Bachratá Zuzana VV – SJ doc. Mgr. art. Mária Balážová De – formovanie dokonalosti
83. Čeplíková Daniela VV – P Mgr. art. Štefan Blažo, PhD. reKLAMa
84. Čižmáriková Miroslava VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Aktívne EKO – EGO
85. Gáciková Oľga VV – P Mgr. art. Michal Moravčík Druhá koža – druhá identita? 
(Telo, telesnosť)
86. Gašparová Miriam VV – P    
87. Fliegová Marianna VV – P    
88. Chudá Júlia VV – P    
89. Kapelová Jana VV – SJ Mgr. art. Michal Moravčík Priestor pre život
90. Kašperová Katarína VV – P    
91. Koštialiková Eva VV – SJ    
92. Krejčiová Karina VV – P doc. Mgr. art. Mária Balážová Kolekcia šperkov z mäkkého materiálu
93. Matuškovičová Petra VV – P doc. B. Baláž, ak. mal. IČO alebo identifikácia človeka obrazom
94. Partel Zdeno VV – P Mgr. art. Cyril Blažo Von z rámu
95. Poláková Marcela VV – SJ    
96. Samborská Lenka VV – P    
97. Švondrková Silvia VV – P Mgr. art. Štefan Blažo, PhD. Iný svet (video)
98. Tomíková Ivana VV – SJ    
99. Zahradníková Lujza VV – SJ    
100. Ciprichová Martina VV – SJ doc. Mgr. art. Mária Balážová Made in Penta

Akademický rok 2004/2005

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
101. Bednáriková Daniela VV – SJ    
102. Cedzová Martina VV – SJ    
103. Demová Zuzana VV – P    
104. Fongusová Mária VV – SJ    
105. Gajdoš Roman VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. Záznak KIHFEL
106. Grác Juraj VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo Množenie
107. Gregušová Michaela VV – P    
108. Holbíková Sylvia VV – P Mgr. Miloš Štofko Transpozícia a transformácia jazyka 
dadaizmu do škol. praxe vyučovania 
v. v. na 2. stupni ZŠ
109. Huljaková Jana VV – P Mgr. art. Michal Moravčík Zvádzanie ako vizuálny kód súčasnosti
110. Križanová Kristína VV – SJ doc. Mgr. art. Mária Balážová „Duchovná hostina“
111. Leitmanová Vieroslava VV – SJ    
112. Hrešanová Jana VV – P    
113. Miklíková Magdaléna VV – SJ    
114. Mirohnová Jana VV – SJ    
115. Ondrušek Dávid VV – P Mgr. art. Cyril Blažo Množenie apelov
116. Piačková Ivana VV – SJ doc. B. Baláž, ak. mal. PIP in STG
117. Ružičková Katarína VV – P doc. Mgr. art. Mária Balážová Mandala – jednota v pohybe času

Akademický rok 2005/2006

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
118. Hrešanová Jana VV – B    
119. Žákovičová Anna VV – B    

Akademický rok 2006/2007

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
120. Berka Peter VV – B    
121. Bobeková Magdaléna VV – SJ Mgr. art. Štefan Blažo, PhD. www.​net3x.​php5.​sk 
122. Brnáková Alexandra VV – SJ    
123. Gonda Tibor VV – B    
124. Haluška Kamil VV – SJ doc. akad. mal. Veronika Rónaiová MCKOLORIZÁCIA
125. Chovancová Mária VV – B    
126. Chvojková Jana VV – B    
127. Janská Adriana VV – SJ doc. Mgr. art. Mária Balážová „Korzetoidy“
128. Kochan Martin VV – P Mgr. art. Michal Moravčík Antipamätník
129. Koreňová Anna VV – B doc. Mgr. art. Mária Balážová Femina
130. Kostolanská Lenka VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo Reality Sport (Masová kultúra a umenie)
131. Kostelanská Jana VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo Moc farieb
132. Kovalčíková Kristína VV – SJ doc. akad. mal. Blažej Baláž Rám je obraz je rám
133. Martinkovičová Katarína VV – SJ    
134. Marušíková Mária VV – B Mgr. art. Michal Moravčík Migrant Navigator
135. Mihalovičová Jana VV – B    
136. Michalková Petra VV – SJ doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Vždy iný a predsa rovnaký
137. Pikalíková Veronika VV – B Mgr. art. Michal Moravčík Znepokojujúce umenie
138. Sedláčková Michaela VV – SJ doc. akad. mal. Blažej Baláž Očista?
139. Vaculková Hana VV – SJ    
140. Zemenčíková Kristína VV – B    

Akademický rok 2007/2008

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
141. Baláž Ján VV – SJ Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. NOV 650
142. Betáková Zuzana VV – SJ    
143. Bicková Jitka VV – SJ    
144. Červeňáková Iveta VV – B    
145. Chovaňáková Gabriela VV – SJ    
146. Izakovičová Zuzana VV – SJ doc. akad. mal. Blažej Baláž ECO HOMO
147. Ješkovská Eva VV – B    
148. Kalinayová Anna VV – B    
149. Kolenčíková Ľubica VV – B MgA. Štefan Blažo, PhD. … Zmysel
150. Koršňáková Silvia VV – B    
151. Ladániová Silvia VV – B MgA. Štefan Blažo, PhD. Model – (Na)rušená komunikácia
152. Mészarosová Simona VV – SJ    
153. Piatriková Anna VV – B doc. akad. mal. Blažej Baláž REM – NREM / Spiaci autor – aktívny autor
154. Sekerková Petra VV – SJ doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Čo oko vidí, ucho nepočuje
155. Sýkorová Lucia VV – B    
156. Šebeková Ľubica VV – B doc. Mgr. art. Mária Balážová Trojčlenka
157. Uhrincová Zdenka VV – SJ Mgr. art. Michal Moravčík Chcem Teba!

Akademický rok 2008/2009

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
158. Áčová Silvia VV – B    
159. Bejdáková Marta VV – B Mgr. art. Michal Moravčík Hraničná situácia
160. Beluská Lenka VV – SJ doc. akad. mal. Blažej Baláž READY FOR ICE AGE
161. Chudíková Monika VV – SJ doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Vodu kážem, vodu pijem
162. Kiripolský Peter VV – B doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Slovenská madona
163. Kováčiková Alena VV – SJ    
164. Krajčíriková Katarína VV – B Mgr. art. Michal Moravčík 10 718 krokov
165. Kurinová Adela VV – SJ    
166. Lapšanská Andrea VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo Zrnenie
167. Matiašovičová Lucia VV – SJ doc. Mgr. art. Mária Balážová Inšpirácia ikonami
168. Miková Miriama VV – SJ    
169. Mikulcová Daniela VV – B    
170. Mitanová Soňa VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo Spomienky v obraze
171. Opačitá Veronika VV – SJ    
172. Rosypalová Lucia VV – B doc. akad. mal. Blažej Baláž Rosypalová
173. Slobodová Kristína VV – SJ    
174. Šamudovská Viera VV – B doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Škola zvaná môj  H E R B Á R
175. Šturmová Jana VV – SJ Mgr. art. Cyril Blažo JAna (Ľudská identita a jej zobrazenie v umení)
176. Závalcová Ivana VV – SJ doc. Mgr. art. Mária Balážová „Krízžová cesta“
177. Zifčáková Daša VV – B    
178. Zvolenská Dominika VV – B    

Akademický rok 2009/2010

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
179. Adamová Eva PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Výskum netradičného materiálového závesného obrazu
180. Bělská Lucia PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Životaschopná vo všetkých smeroch alebo využitie horizontály a vertikály v abstraktnom umení
181. Buchová Pavlína PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Písmo – verbálny alebo vizuálny fenomén?
182. Doležalová Lenka PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Aplikácia umeleckej tendencie neodadaizmu vo výtvarnej výchove
183. Gabliková Katarína PVU Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. Messerschmidt a súčasnosť
184. Hanová Jana PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž ABC performancia
185. Kalusová Ivana PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Jazyk geometrickej abstrakcie a jej uplatnenie na II. stupni ZŠ
186. Kočiová Petra PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Paradigma – farba
187. Kopálová Zlatica PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Prerody geometrie
188. Kopecká Martina PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Prezentácia a sprostredkovanie súčasného umenia vo vybraných regionálnych galériách
189. Matušovychová Petra PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Reprodukcia a jej využitie v dobe vizuálnej explózie v pedagogike výtvarného umenia na sekundárnom stupni vzdelávania
190. Medzihradský Mário PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Čím viac sa to mení, tým viac je to o tom istom
191. Reháková Monika PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Ako vysvetliť mŕtvemu Slovákovi umenie
192. Staňová Kristína PVU MgA. Štefan Blažo Zrkadlo na periférii
193. Synaková Monika PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Mierka – zväčšovanie
194. Štibrányiová Zuzana PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Environmentálne umenie
195. Vrábelová Martina PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová La Linea
196. Vrtochová Tatiana PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Jazyk imaginatívneho umenia a jeho uplatnenie v školskej praxi
197. Bačinská Nicoleta VV – AJ Mgr. Mgr. art. Zuzana Branišová Vývoj textilného umenia v II. polovici 20. storočia
198. Halgošová Andrea VV – B    
199. Isteník Peter VV – B    
200. Izakovičová Beáta VV – AJ    
201. Konečná Eva VV – B    
202. Kubeníková Miroslava VV – AJ    
203. Pappová Alexandra VV – AJ    
204. Ponechalová Eva VV – SJ    
205. Pupáková Dáša VV – AJ    
206. Slávová Denisa VV – B MgA Štefan Blažo Osobné JA – ONA verejné
207. Smrek Ľubomír VV – AJ    
208. Štofejová/Novotová Lucia VV – AJ    
209. Tomovičová Martina VV – SJ    
210. Vidová Katarína VV – SJ Mgr. MgA. Roman Gajdoš Priestor v ploche a plocha v priestore
211. Voltemarová Kristína VV – AJ Mgr. Mgr. art. Zuzana Branišová Odev ako umenie

Akademický rok 2010/2011

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
212. Činčala Robert PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Človek verzus príroda
213. Izakovičová Lucia PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Komunikujúca galéria
214. Jurenková Veronika PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Zrakový klam a jeho podoby v maľbe
215. Kočincová Veronika PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Paradigma žena
216. Králová Lucia PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Možnosti vyučovania textilu a odevnej tvorby na SUŠ na Slovensku
217. Kvasnicová Eva PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Webové stránky slovenských galérií ako dôležitý nástroj sprostredkovania výtvarného umenia
218. Nídelová Valentína PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Citlivá vrstva
219. Pytlová Mária PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Expanzia kruhových foriem
220. Janoušková Ivica VV – AJ    
221. Juráková Anna VV – AJ Mgr. Miloš Štofko, PhD. Jazyk neodadaizmu a jeho využitie v školskej praxi VV nižšieho sekundárneho vzdelávania
222. Slaninová Anna VV – AJ    
223. Uchnárová Zuzana VV – AJ doc. akad. mal. Veronika Rónaiová DEKONŠTRUKCIA vlastného sebaOBRAZU
224. Borowiecka Soňa VV – B    
225. Sersenová Nataša VV – B    

Akademický rok 2011/2012

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
226. Blaserová Romana PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Reklamná vizualita vo svete „vysokého umenia“
227. Bušíková Alena PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Výstavné a kurátorské stratégie po roku 1989 na Slovensku
228. Čabrádiová Radka PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Od geometrickej abstrakcie ku postgeometrickej abstrakcii
229. Geršiová Monika PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Medzi maľbou a mediálnym priemyslom
230. Hergottová Lucia PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Zobrazenie ženy v umení na Slovensku po roku 1945
231. Kostyálová Jana PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Tvorba metodického materiálu v tlačovej podobe v nadväznosti na vybranú stálu expozíciu v slovenskej alebo českej galérii
232. Nosková Veronika PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Komunikácia fotografie a maľby
233. Ondrejčinová Judita PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Výtvarné stratégie postmoderny v postgeometrickej maľbe
234. Oškerová Gabriela PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Tvorba metodického materiálu v interaktívnej elektronickej podobe v nadväznosti na vybranú stálu expozíciu v slovenskej alebo českej galérii
235. Pauková Jana PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Transformácie geometrie
236. Santová Ivana PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Historický prierez transformovania galérií na Slovensku po roku 1989
237. Straková Silvia PVU Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. Graffiti v Žiline
238. Valariková Mária PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Konceptuálny text reflektujúci politický aspekt
239. Veličová Helena PVU Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. Utópia – nezrealizovateľné projekty v dielach českých a slovenských umelcov
240. Galbavá Dominika VV – AJ Mgr. Miloš Štofko, PhD. Využitie IKT vo výtvarnej výchove na ZŠ
241. Hercegová Gabriela VV – B    
242. Chalányiová Michaela VV – B    
243. Kulifajová Nina VV – SJ Mgr. Miloš Štofko, PhD. Využitie intermédií vo výtvarnej výchove na ZŠ
244. Mederiová Diana VV – B    
245. Stariatová Miriama VV – B    
246. Ščigulinská Zuzana VV – SJ    

Akademický rok 2012/2013

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
247. Balúchová Gabriela PVU Mgr. et Mgr. art. Barbara Balážová, PhD. Mimézis – interpretácia a reinterpretácia vo výtvarnom umení
248. Bližniaková Magdaléna PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Vyčerpané pole a preplnený obraz
249. Földesová Mária PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Landart
250. Fidrich Tomáš PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Využitie intermédií vo výtvarnej výchove na základnej škole
251. Kijac Lukáš PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Zrodenie demokratického obrazu
252. Klimáčková Linda PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Nové médiá v umeleckých zbierkach galérií – slovenský kontext
253. Komžíková Katarína PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Problematika budovania zbierok vo verejných galériách na Slovensku
254. Kučerová Linda PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Moc technických obrazov
255. Mihaldová Katarína PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Aká je prax vyučovania predmetu dejiny výtvarnej kultúry na stredných umeleckých školách na Slovensku
256. Mendelová Daniela PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Slovenská účasť na Bienále v Benátkach po roku 1989
257. Poláchová Soňa PVU Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. Autorsky tkaná tapiséria vo výtvarnej edukácii
258. Repáňová Monika PVU Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. Squatting a umenie
259. Šimonffyová Monika PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Projekt mestskej galérie v Dubnici nad Váhom verzus história mestských galérií
260. Barnaby Miriam VV – AJ    
261. Danechová Katarína VV – AJ Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Politické symboly v súčasnom umení
262. Fekéšházi Iveta VV – SJ    
263. Janolková Katarína VV – AJ    
264. Kvasnicová Zuzana VV – SJ    

Akademický rok 2013/2014

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
265. Balážová Mária PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Je obraz ženy komoditou súčasnej reklamy?
266. Blšťák Matúš PVU Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. Umenovedný komiks
267. Čambálová Michaela PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Umenie a gýč
268. Danišová Jana PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Nesmrteľný princíp Thonet
269. Dezortová Gabriela PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Súčasná maľba a jej presahy do umenia nových médií
270. Illéšová Katarína PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Umenie participácie
271. Janošíková Zuzana PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Malé príbehy
272. Klimentová Michaela PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Nové médiá v umeleckom vzdelávaní na základných školách
273. Krnáčová Katarína PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Vidím len to, čo viem… Viem, len to, čo vidím…
274. Kyptová Júlia PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Klub Konkretistov po roku 1989
275. Mášiková Katarína PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Aplikácia fragmentu vo výtvarnej výchove na ZŠ
276. Moravčíková Veronika PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Späť k pozeraniu
277. Nogová Mária PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Úloha a postavenie galerijného pedagóga v múzeu / galérii výtvarného umenia
278. Pauerová Alexandra PVU Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. Cesta pamätníkov
280. Stopková Linda PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Umelec ako kritik a kurátor
281. Bejdáková Anna PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Komparácia výtvarnej edukácie na ZŠ na Slovensku s výtvarnou edukáciou primárneho a sekundárneho stupňa v inej krajine EU
282. Laciková Ivana VV – AJ Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Nové grafické techniky
283. Náter Martin VV – AJ Mgr. et Mgr. art. Barbara Balážová, PhD. Literárne pramene a výtvarné umenie
284. Polakovičová Soňa VV – SJ    
285. Štefániková Michaela VV – B    

Akademický rok 2014/2015

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
286. Babulicová Katarína PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Aplikácia rôznych foriem koláže vo výtvarnej výchove
287. Bartová Petra PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Performancia na Slovensku po roku 1989
288. Habdáková Daniela PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Artefiletické výtvarné techniky a ich uplatnenie vo výučbe na základnej škole
289. Gábriš Pavol PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Konceptuálny text
290. Ivičicová Juliána PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Otázka kvalitatívneho hodnotenia v slovenských galériách
291. Katreničová Viera PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Súčasné umenie na Slovensku
292. Martinkovičová Michaela PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Ženy v architektúre
293. Ostrožlík Boris PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Nové médiá v zbierkach galérií a múzeí
294. Osvaldová Jana PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Úloha a postavenie galerijného pedagóga v múzeu/ galérii výtvarného umenia – prípadové štúdie
295. Procházková Petra PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Medzi umením a designom
296. Sadloňová Kristína PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Obrazy a manipulácia
297. Taligová Miroslava PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Medzi umením a pornografiou
298. Valentovičová-Rajčanová Simona PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Vrstvy podnetov a inšpirácií v umeleckej tvorbe
299. Vassová Iveta PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Objekt v súčasnom slovenskom umení
300. Danišová Miriama SJ – VV Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Hodnota výtvarného umenia v povedomí stredoškolskej mládeže
301. Ďurianová Zuzana B – VV    
302. Kupcová Katarína AJ – VV doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Umenie a feminizmus na Slovensku po roku 1989
303. Gramblička Peter B – VV    

Akademický rok 2015/2016

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
304. Bobotová Barbora PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Aplikácia foriem experimentálnej poézie vo výtvarnej výchove
305. Čujová Helena PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Súčasný šperk v Čechách a na Slovensku
306. Giertlová Daniela PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Tvorba mandaly a jej priaznivé účinky na sústredenie a pozornosť žiakov
307. Gӧrӧg Dávid PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Slovenská kresba
308. Leschingerová Barbara PVU Mgr. et Mgr. art. Barbara Balážová, PhD. Analýza – Interpretácia – Recepcia
309. Lipová Barbora PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Pavilon UBS Bratislava a jeho výstavná činnosť v rokoch 1926 – 2016
310. Michaličková Andrea PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Umelecká spolupráca Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu
311. Muráňová Ida PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Piktogram
312. Orihelová Monika PVU Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. Pedagogický obrat v súčasnom umení a jeho princípy v školskom prostredí
313. Slezák Mário PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Výtvarné dielo v architektúre na okraji záujmu…
314. Strecká Veronika PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Svetlá komora
315. Vondráčková Petra PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Hybridné obrazy
316. Kulichová Lívia SJ – VV doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Tvorba a recepcia diela Márie Bartuszovej

Akademický rok 2016/2017

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
317. Aradská Žaneta PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Téma ekonomiky v modernom, postmodernom a súčasnom výtvarnom umení
318. Bartošeková Kristína PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Význam postmoderny pre vývoj dizajnu
319. Gondášová Lucia PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Environmentálne angažované umenie
320. Homolová Jana PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Nemusí to byť vždy smiešne
321. Jánošíková Dominika PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Stanislav Filko: dielo a jeho recepcia v slovenskom a medzinárodnom kontexte
322. Sieklová Veronika PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Textovanie a fotografovanie
323. Slezáková Kristína PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Galéria Jána Koniarka 1976 – 2016
324. Snováková Andrea PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Podoby expandovanej maľby tu a teraz
325. Vlčková Terézia SJ – VV Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Súčasné umenie a komiks

Akademický rok 2017/2018

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
326. Beláni Boris PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Možnosti a potenciál umeleckých participatívnych projektov v slovenskej občianskej spoločnosti
327. Brachtýrová Mária PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Stopy žien v dizajne
328. Cárachová Klaudia PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Typológia recyklácie v slovenskom a českom umení po roku 1960
329. Galko Adam PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Environmentálne umenie na Slovensku
330. Hadarová Katarína PVU Mgr. et Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. Recepcia baroka v 2. polovici 20. storočia
331. Hornáková Katarína PVU doc. Mgr. art. Mária Balážová Presahy škandinávskeho dizajnu do súčasnosti
332. Janegová Adriana PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Crowdfunding – alternatíva financovania umeleckých projektov
333. Janušková Jarmila PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Vizuálnym umením pochopiť neuchopiteľné…
334. Kovačicová Ivana PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Realizmus v súčasnej maľbe
335. Kucháriková Barbora PVU Mgr. et Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. Analýza a interpretácia výtvarného umenia
336. Medvecká Daniela PVU Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. Ľudový ornament ako námet vo vyučovaní na základnej umeleckej škole
337. Melicheríková Jana PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Osobnosť Carla Gustava Junga, jeho názory, postoje a vplyv na umenie a arteterapiu
338. Micháliková Simona PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Výstava – ako nástroj komunikácie
339. Neubelerová Katarína PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Temná strana rodu
340. Niedelová Lívia PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Depatetizácia ako vizuálny princíp
341. Repková Tereza PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Fenomén kunsthalle na Slovensku
342. Štrbová Lívia PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Tvorivé podnety diela Dalibora Chatrného pre výtvarnú výchovu
343. Žiaranová Michaela SJ – VU    

Akademický rok 2018/2019

  Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
344. Balušíková Soňa PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Idol
345. Haršányiová Viktória PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Postavenie Visual culture art education (VCAE) vo výtvarnej edukácii na Slovensku
346. Hosťanská Alica PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Súčasné slovenské umenie a fotografia
347. Hrežová Kristína PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Optický klam a sklamanie z postmoderny
348. Hrončoková Viktória PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Jozef Jankovič: dielo a jeho recepcia v slovenskom a medzinárodnom kontexte
349. Kucejová Jana PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Otázka ne/akceptovania Etického kódexu múzeí a galérií a príbuzných legislatívnych rámcov v praxi slovenských galérii
350. Michalčík Erik PVU Mgr. et Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. Krajina
351. Milatová Lucia PVU Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. Pohľad a moc
352. Mišeková-Laštíková Elena PVU Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. Inovatívne vyučovanie výtvarnej výchovy na 2. stupni ZŠ zamerané na textilnú tvorbu
353. Škapcová Michaela PVU doc. akad. mal. Veronika Rónaiová Obraz na X spôsobov
354. Stašíková Vanda PVU doc. akad. mal. Blažej Baláž Ako využívajú slovenské galérie public relation vo svojej praxi
355. Rentková Laura SJ – VU doc. Mgr. art. Mária Balážová Monumentálne textilné realizácie na Slovensku

Akademický rok 2019/2020

Ev. č. Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
356. Baumgartnerová Denisa PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Vplyv ready­‑made a spätný účinok tohto gesta na podobu súčasného umenia
357. Beňková Viktória PVU Mgr. art. Silvia Lacková Čúzyová, PhD. Urbánny palimpsest
358. Blahová Linda PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Výstavná politika Slovenskej národnej galérie v Bratislave po roku 1989
359. Bognárová Lívia PVU Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. Spolok Izabella v kontexte slovenskej výšivky
360. Ďurovková Lucia PVU doc. akad. mal.Veronika Rónaiová Vizuálne umenie postmoderny /Apropriácie, interpretácie a expandované pole maľby
361. Hasajová Lenka PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Slovenskí umelci v Paríži
362. Holáková Katarína PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Textil ako výtvarné médium v súčasnosti
363. Hosťanská Alica PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Súčasné slovenské umenie a fotografia
364. Jánošková Simona PVU doc. Mgr. art.Mária Balážová Nábytok a dizajn na Slovensku, počiatky a súčasnosť
365. Juhásová Lenka PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Akčné umenie po roku 2000
366. Kukučková Tereza PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Streetphoto a selfie
367. Lehoczká Michaela PVU doc. Mgr. art.Mária Balážová Folklórne inšpirácie v návratoch svetovej a slovenskej módy 20. stor.
368. Rábarová Patrícia PVU Mgr.et MgA. Roman Gajdoš, PhD. Klimatické zmeny a vizuálne myslenie
369. Šiandorová Daniela PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Teoretické a výtvarné dielo Roberta Cypricha v kontexte doby
370. Švedová Monika PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Oravská galéria 1965 – 2020 / Kontexty, aktivity a súčasnosť
371. Čirč Andrej AJ – VU    
372. Junasová Kristína AJ – VU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Výtvarná edukácia a jej spôsob výučby na štátnych a alternatívnych školách
373. Pavliuk Kateryna AJ – VU    

Akademický rok 2020/2021

Ev. č. Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
374. Černáková Bianka PVU doc. Mgr. art.Mária Balážová Možnosti uplatnenia voľnej textilnej tvorby v súčasnosti
375. Federič Matej PVU Mgr. Miloš Štofko, PhD. Formy fragmentácie a segmentácie v umení 20. storočia a ich aplikácia vo výtvarnej výchove v nižšom sekundárnom vzdelávaní
376. Hájková Kristína PVU doc. Mgr. art.Mária Balážová Módna produkcia a trvalo udržateľný vývoj planéty
377. Hebelková Kristína PVU Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. Autoportrét v dobe Instagramu
378. Kosánová Katarína PVU Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Knihy o výtvarnom umení pre detského recipienta – obsahová a obrazová analýza
379. Sabolová Simona PVU MgA. Štefan Blažo, PhD. Videomaping
380. Šoltisová Miroslava PVU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Moderné a súčasné umenie v súkromných múzeách na Slovensku po roku 2000
381. Trubačíková Kristína PVU Mgr.et MgA. Roman Gajdoš, PhD. Dôvod pre niečo nové
382. Villin Róbert PVU doc. akad. mal.Blažej Baláž Stav a kvalita slovenských stredných umeleckých škôl vizuálneho umenia
383. Hučková Petra AJ – VU Mgr. art. Silvia Lacková Čúzyová, PhD. Umelecká a pedagogická osobnosť Rudolfa Filu
384. Janušková Monika AJ – VU Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. Tkanie. Tradícia, prehodnocovanie tradície a súčasná podoba.
385. Kvočková Ingrid AJ – VU    
386. Máliková Alexandra AJ – VU Mgr.et MgA. Roman Gajdoš, PhD. Krajina v čase
387. Pokopec Dominika AJ – VU    
388. Saganová Alexandra AJ – VU doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach: kritická analýza
389.> Vačková Vanda B – VU    

Akademický rok 2021/2022

 

Ev. č. Meno absolventa Študijný odbor Meno vedúceho diplomovej práce Názov diplomovej práce
389. Bíla Andrej PVU Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD. Anti-umenie

390

Brošková Alena

PVU

doc. Mgr. Mária Orišková, Dr.phil.

Ľubor Kára: výtvarný kritik a kurátor

391

Holbová Natália

PVU

Mgr. art. Marcel Mališ

Akadémia

392

Klačanová Dominika

PVU

MgA. Štefan Blažo, PhD.

Fotobrut

393

Kupcová Natália

PVU

doc. Mgr. art.
Mária Balážová

Slovenské drotárstvo a jeho presahy do súčasného dizajnu

394

Pavlovičová Simona

PVU

Mgr.et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Súťaž Maľba - cena Nadácie VUB za maliarske dielo pre mladých umelcov

395

Rábarová Petronela

PVU

Mgr.et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Zobrazenie chorého a zomierajúceho tela v umení a vizuálnej kultúre

396

Šebová Valéria

AJ-VU

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.

Screen time. Vizuálna percepcia súčasného človeka a analýza virtuálneho prostredia

397

Szabová Laura

AJ-VU

doc. Mgr. art.
Mária Balážová

Formovanie umeleckého šperku v Európe a na Slovensku

398

Vrončová Lucia

AJ-VU

Mgr. art. Silvia Lacková Čúzyová, PhD.

Nové priestory pre sochu v umení 60. rokov 20. storočia

399

Koláriková Sandra

AJ-VU

Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD.

Koláž v súčasnom umení

400

Marušinec Richard

AJ-VU

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.

Objekt

401

Michelová Alžbeta

SJ-VU

   

402

Strišovská Jana

AJ-VU

MgA. Štefan Blažo, PhD.

30 rokov festivalu Mesiac fotografie

403

Šramelová Dominika

B-VU