Skip to main content

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Department
Katedra anglického jazyka a literatúry
Work Assignments
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijnom programe Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc. a Mgr.)
  • študijná poradkyňa pre študijný program Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc. a Mgr.)
  • koordinátorka odbornej praxe pre študijný program Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc. a Mgr.)
E‑mail
erika.jurikovaaaatruni.sk
Tutorial teaching
piatok: 10. 00 – 12. 00 hod.