Skip to main content

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

Department
Katedra anglického jazyka a literatúry
Work Assignments
  • katedrový koordi­nátor pre e‑learning
E‑mail
anton.pokrivcakaaatruni.sk
Room
25 – Adalbertinum
Tutorial teaching
utorok 10:45 – 12:00 (online v MS Teams, prípadne v kancelárii na Priemyselnej 4, je potrebné sa dohodnúť vopred e-mailom alebo cez tím Konzultácie)
Poznámka: Koordinátor pre e‑learning, zabezpečuje koordináciu záležitostí súvisiacich s používaním softvérov MS Teams a Moodle.