Skip to main content

Mgr. Markéta Filagová, PhD.

marketa-filagova
Department
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
marketa.filagovaaaatruni.sk
Room
615
Telephone Extension
Tutorial teaching
pondelok: 10:00 – 12:00 (po dohode online cez MS Teams)
utorok: 13:40 – 14:40

 

Mgr. Markéta Filagová, PhD. ukončila vysokoškolské i doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave Výskumne sa snaží odhaľovať rôzne podoby neplánovaných a neintencionálnych dôsledkov školovania, ktoré možno v podmienkach škôl zachytiť kvalitatívnym skúmaním. V tejto oblasti publikovala monografiu, viacero štúdií a odborných článkov. 


Na katedre školskej pedagogiky zabezpečuje viaceré predmety, ktoré sa viažu na oblasť predprimárneho vzdelávania.

Výber z publikačnej činnosti:
Filagová, M. 2022. Základná škola ako perlorodka. Studia Paedagogica, ročník 27, číslo 3, s. 33-62.
Filagová, M. 2021. Postoje učiteľov a riaditeľov škôl k T5 alebo "Keď hneď každý môže povedať ale, ale, ale..." Kaščák, O. (Eds). Nenápadná reforma. Typi Universitatis Tyrnaviensis.
Filagová, M. 2021. Meranie teploty lyžičkou alebo načo to všetko? Kaščák, O. (Eds). Nenápadná reforma. Typi Universitatis Tyrnaviensis.
Filagová, M. 2021. Žiaci so ŠVP a T5 alebo "Čiže žiadne inklúzie..." Kaščák, O. (Eds). Nenápadná reforma. Typi Universitatis Tyrnaviensis.
Hirschnerová, Z. – Filagová, M. 2021. Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Bratislava: Aitec.
Bánovčanová, Z. – Danišková, Z. – Filagová, M. 2020. On shoestring: Child speakers of other languages in Slovak education. Journal of Language and Cultural Education. Vol.8, no. 1. p. 95 – 116. ISSN 1339-4045. (33%)
Kaščák, O. – Filagová, M. 2007. Javisko a zákulisie školy: O materskej škole a skrytom kurikule. Bratislava : Veda a Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-8082-169-2. (50%).