Skip to main content

doc. PhDr. Zuzana Jančík Petrová, PhD.

zuzana_petrova
Department
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
zuzana.petrovaaaatruni.sk
Room
615
Telephone Extension
Tutorial teaching
štvrtok: 12:00 – 14:00

Zaujíma sa o otázky vzťahu jazyka, reči a poznávania v oblasti školského vzdelávania. Špecificky sa venuje teoretickým aj praktickým súvislostiam rozvíjania jazykovej gramotnosti v období predškolského veku. V rámci výskumných aktivít je v súčasnosti zapojená do riešenia medzinárodného výskumného projektu ELIT – The Empirical Study of Literature Training Network, ktorý sa s podporou programu H2020 Marie Skłodowska-Curie venuje otázkam zmien v čítaní v digitálnej dobe.


Predmety: Raná jazyková gramotnosť (PEP)
                     Vzdelávacie prostredie v ranom detstve (PP)