Skip to main content

doc. Mgr. art. Mária Balážová

Fotografia
Department
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
E‑mail
maria.balazovaaaatruni.sk
Room
708
Telephone Extension
Tutorial teaching
Štvrtok - 11:10 - 12:40 Adalbertínum

VTC: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Doc. Mgr. art Mária Balážová (1956) študovala na VŠMU Bratislava v rokoch 1978 – 1984. Bola habilitovaná na docentku v odbore výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave (2004). V rokoch 1984 až 1997 pôsobila ako výtvarníčka v slobodnom povolaní.

Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1997. Vyučovala predmety kresba a základy textilu. V súčasnosti vedie ateliér plošných médií, v ktorom na základe výskumu plošných médií rozvíja u študentov schopnosť vytvárať diela na základe poznania súčasných tendencií výtvarného umenia (moderné umenie, postmoderna, transmoderna…) na princípe samostatnosti a autenticity. Tiež vyučuje predmet ateliér textilu a textilného dizajnu, v ktorom sa prelínajú úlohy a koncepcie voľného a úžitkového umenia s presahmi do priestorových médií.

V posledných tridsiatich rokoch vystavuje svoje diela v oblasti postgeometrickej abstrakcie, ale so sémantickou zložitou výstavbou obrazu. Pre diela z ostatného obdobia je príznačné ovplyvnenie feministickým a konceptuálnym uvažovaním. Svoju tvorbu realizuje v oblasti maľby, kresby, grafiky a objektu. Jej tvorba je medzinárodne reflektovaná, vystavovala v zahraničí na prestížnom Drawing 1990, Provo (USA) Vth International Drawing Triennale 1992, Wroclaw (PL), 10th Norwegian International Print Triennale 1992, Fredrikstad (NO), Eine kurze Geschichte zur Malerei, Leverkusen, 2001 (DE), Spřízněni… Allied… Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 2006 (CZ), Here and now, Budapest, Kunsthalle, 2015 (HU), 5th International Drawing Triennial, Tallin, 2015 (EE). V domácom kontexte to boli Vlákno (Slovenský textil 1984 – 1994), Bratislava, Slovenská národná galéria 1994, Klub konkretistov, Bratislava, Slovenská národná galéria, 1999. Realizovala mnoho samostatných výstav: v Galérii J. Koniarka v Trnave (1996, 2004, 2019), v Stredoslovenskej galérii, Banská Bystrica (2000, 2017), Východoslovenskej galérii v Košiciach (2000), Galérii mesta Bratislavy (2001), Považskej galérii Žilina (2017). Tiež v zahraničí, v Dome umění České Budějovice (2002) a v Slowakisches Institut, Berlin (2011).

Jej tvorba bola reflektovaná domácimi (Výtvarný život, Profil, Dart) aj zahraničnými periodikami (Ateliér, Prostor). Ohlas na jej tvorbu priniesla aj publikácia KNÍŽÁK, M. – VLČEK, T. (eds.). 2009. Umění přelomu tisíciletí ze zbírek Národní galerie v Praze 1990 – 2009. Praha : Národní galerie (CZ) a BELOHRADSKÁ, Ľ. – TROJANOVÁ, E. 2009. Hranice geometrie. Bratislava : PETUM. Získala niekoľko zahraničných ocenení, okrem iných to boli Honorable Mention, Drawing 1990, Provo (USA) a Honorary Mention Award, International Drawing Biennale India 2018//19, New Delhi (IN). Boli vydané dve monografie o jej tvorbe: BESKID, V. – VALOCH, J. – GAJDOŠ, R. 2009. Mária Balážová // Dielo z rokov 1985 – 2009. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis a URBANOVÁ, M. – GAJDOŠ, R. 2019. Mária Balážová – Ženský dezén. Trnava : Galéria Jána Koniarka.