Skip to main content

doc. akad. mal. Blažej Baláž

Fotografia
Department
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Work Assignments
  • vedúci katedry
E‑mail
blazej.balazaaatruni.sk
Room
614
Telephone Extension
Tutorial teaching
Utorok : 13:00 - 13:45 Adalbertínum
Streda : 13:00 - 13:45 Priemyselná

VTC: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Doc., akad. maliar Blažej Baláž (1958) študoval na VŠVU v rokoch 1977 – 1983. Bol habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave, 1996. V rokoch 1983 až 1994 pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní. Od roku 1994 – 2007 bol členom Akademického senátu Trnavskej univerzity, 2003 – 2007 členom Vedeckej rady Trnavskej univerzitySprávnej rady Trnavskej univerzity. Pôsobil v Galerijnej rade Galérie Jána Koniarka v Trnave 1990 – 1993 a 1996 – 1999 a tiež ako člen Komisie kultúry a školstva pri Trnavskom samosprávnom kraji v rokoch 2006 – 2010.

Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1994. Vyučoval predmety kresba, grafikaumenie – kontakt – dialóg. V súčasnosti vedie intermediálny ateliérateliér súčasných tendencií, v ktorých si študenti osvojujú viaceré možnosti médií, techník a vizuálnych kódovaní. Aplikujú široké spektrum možností, ktoré ponúka postmoderné a súčasné umenie – politické umenie, aktivistické, ekologické, sociálne, feministické v mediálnom, priestorovom, performatívnom či aktivistickom nastavení. Je tvorcom koncepcie študijných programov animácia výtvarného umeniapedagogika výtvarného umenia a ich garantom.

V posledných tridsiatich rokoch vystavuje svoje diela v oblasti politického, environmentálneho, aktivistického, participatívneho a neo­‑konceptuálneho umenia. Mediálne spektrum zahŕňa maľbu, mediálny obraz, akcie, performancie, eventy, kresby, objekty, grafiku a mail art. Jeho tvorba je medzinárodne reflektovaná, vystavoval v zahraničí na prestížnom 18th International Print Biennale 1989, Ljubljana (tiež 1994 a 1999), Drawing 1990, Provo (USA), International Print Triennale, Cracow 1991 (tiež 1988, 1994, 1997, 2018), Vth International Drawing Triennale 1992, Wroclaw, 12th International Biennale of Small Sculpture 1995, Murska Sobota (SL), 10th International Print Biennale, Seoul, 1996 (South Korea), Picturale, Est, Strasbourg, 1997 (F), Objekt/objekt. Metamorfózy v čase, Praha, 2001 (CZ), Formate der Transformation 89–09, Wien, 2010 (AT), SIGNAL – The Story of (Post-) conceptual art in Slovakia, Budapest, Ludwig Museum (HU). V domácom kontexte to boli Výmena pozícií, Dom umenia, 1995, Umenie akcie 1989 – 2000, Nitrianska galéria a Tatranská galéria 2001, Slovenská grafika 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy a Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 2007, Krv, Slovenská národná galéria Bratislava, 2012. Realizoval mnoho samostatných výstav: v Stredoslovenskej galérii (1992, 2015, 2018), Galérii mesta Bratislavy (1993), Dome umenia v Bratislave (2009), Východoslovenskej galérii (2007). Tiež v zahraničí, v Dome umění České Budějovice (2002), Galérii Kabinet Brno (2006), Slowakisches Institut Wien (2009) a Slowakisches Institut Berlin (2011).

Jeho tvorba bola reflektovaná domácimi (Výtvarný život, Profil, Dart, Vlna) aj zahraničnými periodikami (Ateliér, Prostor). Ohlas na jeho tvorbu priniesla aj publikácia Intaglio, Thames & Hudson, 2007 (UK), tiež Prōtocollum 2016/2017. Global Perspectives on Visual Vocabulary. Berlin : Dickersbach Kunstverlag, 2016 (DE). Získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení, okrem iných to boli Cena Únie výtvarných umelcov Českej republiky, 9. Medzinárodné bienále kresby, Plzeň, 2014 (CZ), Special Award by the Jury, Osten Biennial of Drawing, Skopje, 2016 (MK). Vydal niekoľko monografických publikácií o svojej tvorbe Blažej Baláž 1975 – 2003, 2003 (Jiří Valoch, Anna Vartecká), Blažej Baláž : Texty 1988/2007, 2007 (Vladimír Beskid, Roman Gajdoš), Blažej Baláž : Moja cesta (Mária Orišková, Roman Gajdoš).