Skip to main content

Oznam o promóciách

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2023/2024

 

na základe rozhodnutia vedenia fakulty budú slávnostne promovaní

dňa 26. júna 2024

v mestskom amfiteátri Trnava

 

Počet hostí je neobmedzený. Neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť do 10. 6. 2024 na mail:

  • bakalárske štúdium SJvKN, denné AJL, externé SPV, PEP, AJL – pavlina.santava [at] truni.sk,
  • bakalárske štúdium denné PEP, AVU, SPV, AJaAK – andrea.dokova [at] truni.sk,
  • bakalárske štúdium denné kombinácie učiteľstva – andrea.ferencikova [at] truni.sk.

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa počtu absolventov dňa 17. 6. 2024.

 

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii sa budú vydávať na študijnom oddelení PdF od 1. 7. 2024 v čase úradných hodín od 9.00 do 11.00 hod.

Vedúca ŠO