Skip to main content
Roman Vojtechovský
09. 05. 2024

Poznávame slovenský posunkový jazyk : Základná charakteristika slovenského posunkového jazyka.

obrázok

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na 1. celoslovenský odborný seminár

 

Poznávame slovenský posunkový jazyk : Základná charakteristika slovenského posunkového jazyka.

obrázok

 

Uskutoční sa v sobotu 22. júna 2024 od 9.00 do 16.30 hod. pri príležitosti 29. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Priemyselná 4) v miestnosti 4P1 (4. poschodie).

 

 

Program odborného seminára:

9.00 – 10.30 krátka prezentácia novej elektronickej publikácie Slovenský posunkový jazyk
pre študentov – úplných začiatočníkov 1 : Ja a moja rodina, základná charakteristika
posunkového jazyka I.
10.30 – 10.45 malá prestávka (s občerstvením)
10.45 – 12.15 základná charakteristika posunkového jazyka 2
12.15 – 13.15 obedňajšia prestávka (bez občerstvenia)
13.15 – 14.45 základná gramatika posunkov, viet a textov SPJ 1
14.45 – 15.00 malá prestávka (s občerstvením)
15.00 – 16.30 základná gramatika posunkov, viet a textov SPJ 2

 

 

obrázok

Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o posunkovom jazyku.

Prednášajúci: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský (prednášajúci bude vychádzať z obsahu novej elektronickej publikácie)

Na odborný seminár je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 14. júna na emailovú adresu sjvknep [at] gmail.com.

Tlmočenie je zabezpečené. Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Tešíme sa na Vás!