Skip to main content

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ KONFERENCIA 2024

V pondelok 25. marca 2024 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry tradične konala študentská vedecká a odborná konferencia. S podnetnými a originálnymi príspevkami vystúpili študenti v odboroch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii a slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

Komisia rozhodla o udelení ocenenia trom študentkám:

  1. miesto: Tamara Lajchová – Kolokácie prídavných mien a ich didaktické využitie pre deti v mladšom školskom veku
  2. miesto: Bc. Alexandra Maruniaková - Dozrelo Ľudstvo do poézie Milana Rúfusa?
  3. miesto: Alica Struková - Pracovné listy zamerané na osobnosti zo sveta nepočujúcich

Ocenené študentky

Ocenené študentky_Alica Struková, Alexandra Maruniaková, Tamara Lajchová

 

Oceneným študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili.

Na podujatí vystúpili: Alica Struková, Tamara Lajchová, Natália Feriancová, Juraj Chlipala, Alexandra Maruniaková, Tamara Anna Žalobínová

Zloženie komisie: Marek Mikušiak, Tamara Janecová, Andrej Závodný, Pavel Matejovič, Patrik Miskovics, Romana Antalová

1 Prof. Juraj Hladký pri otváraní konferencie

Prof. Juraj Hladký pri otváraní konferencie

Komisia

Komisia

Alica Struková

Alica Struková

Tamara Lajchová

Tamara Lajchová

7 Natália Feriancová

Natália Feriancová

9 Juraj Chlipala

Juraj Chlipala

11 Bc. Alexandra Maruniaková

Bc. Alexandra Maruniaková

Tamara Anna Žalobínová

Tamara Anna Žalobínová

15 Účastníci konferencie a dr. Marek Mikušiak

Účastníci konferencie a dr. Marek Mikušiak

 

Komisia - Andrej Závodný, Patrik Miskovics, Tamara Janecová, Romana Antalová, Pavel Matejovič, Marek Mikušiak

  • 16 Komisia - Andrej Závodný, Patrik Miskovics, Tamara Janecová, Romana Antalová, Pavel Matejovič, Marek Mikušiak