Skip to main content

Využívanie a citovanie generatívnych jazykových modelov (napr. ChatGPT) v semestrálnych a záverečných prácach

Nástup umelej inteligencie a pokročilých jazykových modelov (napr. ChatGPT) do bežného života aj akademického prostredia vedie k živej diskusii o tom, do akej miery je používanie podobných zdrojov etické a akceptovateľné napríklad pri tvorbe semestrálnych a záverečných prác. 

Na KAJL akceptujeme, ak sa študent rozhodne siahnuť po týchto zdrojoch. Spôsob a dôvod použitia AI musia byť v takom prípade vysvetlené v samotnom texte záverečnej práce. Niektoré univerzity vyžadujú, aby záznam citovaného rozhovoru (relácie) s jazykovým modelom bol súčasťou príloh semestrálnej/záverečnej práce. Takéto rozhodnutie nateraz ponechávame na jednotlivých školiteľoch/vyučujúcich.

 
Kým budú uverejnené univerzitné pravidlá, odporúčame texty generované AI citovať podľa príkladov uvedených nižšie. V hranatých zátvorkách je relácia/zadanie/otázka položená jazykovému modelu (v našich príkladoch uvádzame najpoužívanejší model ChatGPT, ale študent môže používať aj iný, ktorý potom správne uvedie v citácii):

 

štýl APA (spoločenské vedy, učiteľstvo):
OpenAI. (2023, 20. júna). Chatová konverzácia s ChatGPT [Čo je chatGPT?]. Získané z: https://chat.example.com/conversation123 
 
štýl MLA (humanitné vedy, filológia):
[Čo je chatGPT?]. Online. In: ChatGPT. September 25 version. Dostupné z: OpenAI, https://chat.openai.com/share/ebac476e-15b0-42b6-ac95-d79e780f4956 [cit. 2023-09-27].