Skip to main content
Rastislav Nemec
30. 01. 2024

Moderné slovenské dejiny 2024

Katedra pedagogických štúdií Vás srdečne pozýva na cyklus prednášok Moderné slovenské dejiny (z rovnomenného predmetu), ktorý bude prebiehať v letnom semestri 2023/2024 v miestnosti 3P1 o 12.50.

Zabezpečovať ho budú každý týždeň odborníci z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Najbližšia prednáška sa bude konať v pondelok 12. februára 2024 o 12.50 na tému: Vyrovnali sme sa s minulosťou? V čom áno, v čom nie? a prednesie ju Mgr. Peter Jašek, PhD. zo spomínaného Ústavu pamäti národa.

Témy jednotlivých prednášok zverejníme vždy týždeň vopred. Sú prístupné pre širšiu akademickú obec Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Všetci ste srdečne vítaní!

Plagát.

 

Znenie nasledujúcej prednášky (nasledujúci týždeň v pondelok 19. februára o 12.50), na ktorú ešte upozorníme:

2. týždeň: „Na ceste k Mníchovu 1938“ : Dejiny medzivojnového Československa

Lektor: Mgr. Martin Garek, PhD. – takisto učebňa 3P1.