Skip to main content

Aktualizované štátnicové tézy

Na stránke KAJL PdF TU v sekcii Študijné informácie - Informácie o štátnych skúškach nájdete aktualizované tézy na štátne záverečné skúšky pre akademický rok 2023/24.

Študenti môžu posielať svoje pripomienky a námety na úpravu osobám zodpovedným za študijné programy do 15. 1. 2024. Po tomto termíne už nebude možná žiadna zmena.

štátnice obr