Skip to main content
Kristína Liberčanová
07. 12. 2023

SPVčkovica 2023

Posledný novembrový deň sa uskutočnilo v jedálni Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ďalšie stretnutie študentov, absolventov, pedagógov a sympatizantov študijného program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

Plagát.

Stretnutie navštívila i pani dekanka, ktorá spoločne so študentmi po prvýkrát zasvietila svetlo nádeje na streche našej fakulty. Ako každý rok, aj teraz piataci pripravili zábavné aktivity, do ktorých zapojili najmä nových študentov SPV a pedagógov. Pozvali bývalých absolventov na „kus reči,“ ktorí im v rozhovoroch priblížili čaro profesie vychovávateľa a sociálnej pedagogičky.

Podujatia organizované od roku 2016 bývajú tradične spojené i s nejakou charitatívnou zbierkou. Tento rok išlo o pomoc pre súkromné centrum pre deti a rodiny v Spišskej Novej Vsi v gescii Spišskej katolíckej charity. Tento raz sa „spvčkárom“ podarilo vyzbierať sumu až 1 630 € a bohatú materiálnu pomoc v zariadení integrujúcom detský domov s ošetrovateľskou starostlivosťou (deti môjho srdca) a zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi.

Plagát.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.
 • Obrázok z udalosti.
  Obrázok z udalosti.