Skip to main content

Motivačné odborové štipendium

Na ak. rok 2023/2024 bolo študentom denného Bc. štúdia v ŠP biológia, matematika, chémia a informatika v kombinácii a študentom denného Mgr. štúdia v ŠP chémia v kombinácii priznané motivačné odborové štipendium podľa váženého študijného priemeru:

obrázok