Skip to main content

Motivačné prospechové štipendium

Na ak. rok 2023/2024 bolo študentom denného štúdia priznané motivačné prospechové štipendium podľa váženého študijného priemeru:

obrázok