Skip to main content

Viedeň – exkurzia 2023

1

Naša katedra v spolupráci s Katedrou germanistiky Univerzity v Györi aj tento rok zorganizuje 11. decembra 2023 spoločnú exkurziu do Viedne. Na účastníkov čaká prehliadka rôznych viedenských pamätihodností, ako sú napr. Wiener Rathaus, Stephansdom, Belvedere, Parlamentsgebäude, Hofburg a iné. Celá exkurzia sa uskutoční v nemeckom jazyku a povedie ju certifikovaná sprievodkyňa Dr. Judit Sipos. Súčasťou prehliadky je aj návšteva viacerých vianočných trhov (vrátane tradičného vianočného trhu na radničnom námestí). Všetci záujemcovia – pedagógovia i študenti sú vítaní. 

Mgr. Tomáš Godiš, PhD.

2