Skip to main content

Workshop o tvorbe titulkov s režisérkou Alison O‘Daniel

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich a Človek v ohrození (Festival Jeden svet) v spolupráci so študijným programom slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pripravili 7. 11. 2023 workshop pre Nepočujúcich a pre študentov študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, ktorý viedla nepočujúca režisérka Alison O’Daniel.

 

Workshop o tvorbe titulkov s režisérkou Alison O‘Daniel

 

Alison O’Daniel je autorkou filmu Zlodeji túb. Počas workshopu prezentovala, ako pracovala pri tvorbe filmu a čo ju inšpirovalo k jeho tvorbe. Cieľom jej umeleckej tvorby bolo poukázať na zvuk, ktorý existuje v mnohých rôznych podobách, ktoré si však nepočujúci a niekedy ani počujúci neuvedomujú, a zároveň ukázať, aký neznámy je svet nepočujúcich pre počujúcich. Túto ambivalenciu možno sledovať aj v jej filme.

 

Workshop o tvorbe titulkov s režisérkou Alison O‘Daniel 2

 

Poukázala takisto aj na dôležitosť titulkov pre nepočujúcich. Titulky pre nepočujúcich obsahujú okrem dialógov aj doplňujúce informácie o zvukoch, ktoré film sprevádzajú. Ako sa takéto zvuky titulkujú je dôležitý poznatok aj pre budúcich tlmočníkov slovenského posunkového jazyka: počas tlmočenia musia vedieť adekvátne informovať o zvukoch vyskytujúcich sa v priestore alebo v okolí.

 

Workshop o tvorbe titulkov s režisérkou Alison O‘Daniel 3

 

Režisérka vysvetľovala možnosti tvorby zvuku pre film, ktorý môže byť prirodzene zachytený alebo umelo vytvorený. Zároveň ukázala študentom krátke archívne zábery filmov Nepočujúcich, čo bolo mimoriadne zaujímavé. Na záver dodajme, že Alison O’Daniel získala cenu divákov za svoj film počas festivalu Jeden svet.

Angela Hefty

Foto: Michal Hefty, Angela Hefty