Skip to main content
Juraj Hladký
31. 10. 2023

Pozvánka na workshop s režisérkou o tvorbe filmových titulkov

ktorý organizujú:

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich a Človek v ohrození (Festival Jeden svet) v spolupráci so študijným programom slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Hlavné myšlienky workshopu:

  1. Aké by mali byť pravidlá alebo návrhy na tvorbu titulkov? Mám vlastné nápady a použila som ich pri tvorbe filmu Zlodeji túb, hoci sama sa nepovažujem za odborníčku. Veľmi by ma zaujímalo aj to, akým kultúrnym spôsobom uvažujeme o zvuku. Mohli by sme prísť s celým zoznamom navrhovaných postupov, ktoré zohľadňujú skúsenosti n/Nepočujúcich so zvukom.
  2. Môžeme uviesť do praxe to, s akým návrhom prídeme; môžeme sa pozrieť na niektoré veľké filmové trháky, ktoré však majú hrozné titulky, a môžeme ich titulky zmeniť. Je to projekt, ktorý začínam na múzejnej výstave v USA. Mohlo by byť zábavné podobne si „zacvičiť“ a vyskúšať si to aj na pôde vašej univerzity.

The main ideas of workshop:

  1. What should the rules or suggestions be for creating captions? I have my own ideas obviously that I used to make The Tuba Thieves. but I don’t consider myself an expert. I would also be so curious about the cultural ways we think about sound. We could come up with a list of suggested practices that take into account our d/Deaf experiences with sound.
  2. We can put into practice what we come up with and look at some major blockbuster films that already exist and have terrible captions and we can rewrite the captions. This is actually a project that I am starting for a museum show in the US, and it might be really fun to workshop it there and try it out.

Hostka: Alison O’Daniel

Alison O’Daniel

(americká nepočujúca režisérka)

Dátum: 7. 11. 2023 (utorok) od 16:00 do 17:30 hod.
Miesto: Aula 1A1, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava