Skip to main content

Náboženstvo v kyberpriestore

Konferencia Náboženstvo v kyberpriestore bola zameraná rovnako na odborníkov, ako aj študentov. Našim študentom ponúkla jedinečnú možnosť spoznať domácich i zahraničných expertov na túto aktuálnu spoločenskú tému a spolu s nimi aj predstaviteľov náboženskej časti spoločenského spektra, s ktorou budú vo svojej výchovno­‑vzdelávacej praxi prichádzať do styku.

Fotografie Martin Dojčár.