Skip to main content

Týždeň vedy a techniky 2023

Krotenie živlovlogo TvT

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva deti a mládež pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2023 na návštevu svojich laboratórií. Mladí návštevníci si budú môcť vyskúšať množstvo zaujímavých pokusov s prekvapivými efektmi – dymiaci či horiaci ľad, láva a oheň, ktoré nepália...

Katedra chémie, Pedagogická fakulta TU, Priemyselná 4, Trnava

7. november 2023

8.30 – 15.30

Prihlásenie cez formulár 

Kontakty: maria.orolinova [at] truni.sk

poster