Skip to main content

Študentky zo študijného programu SJvKN počas leta nezaháľali

Študentom a študentkám študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich sa skúškami skončil akademický rok 2022/2023. Niektoré študentky 3. a 4. ročníka, ktoré nie sú v každodennom kontakte s posunkovým jazykom, mali možnosť precvičiť si počas letných prázdnin svoje jazykové zručnosti na aktivitách komunity nepočujúcich. Jedným z nich bol detský integračný tábor v Lúčkach pri Kremnici, ktorý organizovalo Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.

Letné aktivity našich študentiek 1

 

Niektoré študentky sa zúčastnili aj Svetového tábora pre posunkujúce deti a mládež v obci Výtoky pri Piešťanoch. Tento kemp usporiadala cestovná kancelária JASPEL a zúčastnilo sa na ňom niekoľko desiatok posunkujúcich z 13 krajín sveta. Ďalšími podujatiami, na ktorých sa naše študentky zúčastnili, boli Medová cesta včiel a Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich na tému Cesta k zlatému kľúču. Obidve aktivity sa konali v Bratislave pod vedením občianskeho združenia Snepeda.

Letné aktivity našich študentiek 2

Podujatia boli pre študentky veľkým prínosom, mohli si obohatiť zručnosti manuálnej komunikácie, ktorá zahŕňa posunkovú komunikáciu, čiže slovenský posunkový jazyk a posunkovanú slovenčinu, ako aj daktylovanie prstových znakov, a to jednoručnú prstovú abecedu, dvojručnú prstovú abecedu a pomocné artikulačné znaky (troška teórie na precvičovanie neuškodí 😊) s nepočujúcimi a nedoslýchavými deťmi z celého Slovenska. Okrem toho lepšie spoznali medzinárodný posunkový jazyk v komunikácii so zahraničnými nepočujúcimi posunkujúcimi.

Letné aktivity našich študentiek 3

Takže naše študentky zo študijného programu slovenčina v komunikácii nepočujúcich počas leta naozaj nezaháľali. Na ďalší akademický rok sú vďaka tomu pripravené posunkovať plynulejšie, čo nepochybne ešte skvalitní priebeh výučby. Vyučujúci zo študijného programu SJvKN sa na všetkých svojich študentov a študentky už veľmi tešia.

Roman Vojtechovský

 

Letné aktivity našich študentiek 5

 

Letné aktivity našich študentiek 4