Skip to main content

Oznam pre vyššie ročníky denného bakalárskeho štúdia

Vydávanie preukazov ISIC, prolongačných známok a potvrdenie dokladov o návšteve školy sa uskutoční

7. septembra 2023

a aule PdF na Priemyselnej ulici č. 4 v Trnave

 

Harmonogram:

8.00 – 11.00 – všetky učiteľstvá v kombinácii

12.00 – 15.00 – študijné programy: AJL, AJaAK, AVU, SPV

Potvrdenie o návšteve školy si vytlačte z MAISu – po preklopení semestra, dňa 6. 9. 2023.

Vydávanie preukazov a známok pre ostatné študijné programy bude včas zverejnené.