Skip to main content

ponuka pracovného miesta: učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) Základná škola, Cífer

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Základná škola, Cífer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: SNP 5, Cífer
Termín nástupu: 1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 7.8.2023
Rozsah úväzku: 100%
Počet študentov školy: 429

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čechovič (+421911480928)

Informaciehttps://www.edujobs.sk/praca/45290