Skip to main content
Jozef Kováčik
11. 07. 2023

Keď štúdium motivuje ku koníčkom 😊

Na základe zahraničných i domácich výskumov je známe, že botanické predmety sa v rámci biologického vzdelávania tešia oveľa menšej obľube na základných i stredných školách než iné biologické disciplíny. A práve budúci učitelia biológie študujúci aj na našej univerzite majú v značnej miere vo svojich rukách, aké budú postoje k botanike u ich budúcich žiakov.

Je preto potešujúce, že aj na prvý pohľad náročne pôsobiace predmety, medzi nimi aj predmet diverzita a adaptácie vyšších rastlín, budujú pozitívny vzťah k rastlinám u našich študentov a študentiek a niektorí/niektoré z nich v rámci domáceho experimentovania „prepadli“ nadšeniu pestovania mäsožravých rastlín. Niekoľko cudzokrajných druhov je bežných v obchodnej sieti a ich pestovanie vyžaduje relatívne malú námahu, avšak bez znalostí ich nárokov to nepôjde, iné sú zasa vzácnejšie. Aj touto cestou sa chcú podeliť o svoje názory a skúsenosti:


Lili: Po absolvovaní predmetu som už v predajni neprehliadla krčiažniky (Nepenthes) a predmet mi pomohol odstrániť tzv. „rastlinnú slepotu“. Nie sú finančne náročné a rast lapacieho zariadenia umožňuje sledovať fascinujúce zmeny tvaru a zafarbenia. Enzymatické trávenie koristi je podobné živočíchom, čo je unikátna schopnosť týchto rastlín.

Obrázok

Lenka: Hoci som si tento predmet vybrala len ako voliteľný popri inej študijnej kombinácii, vôbec neľutujem a, naopak, odporúčam. Mám rada rastliny všeobecne, na tomto predmete som však spoznala čaro mäsožravých rastlín, ktoré nám zo svojej zbierky daroval aj prednášajúci. Niektoré mi už dokonca kvitnú 😊. Až teraz v praxi zistím, či sú kvety alogamické alebo autogamické 😊.

Obrázok

Marek: Hoci som tento predmet absolvoval pred viacerými rokmi pod iným názvom a s iným prednášajúcim, aktuálny „update“ predmetu prináša veľa zaujímavého aj pre tých, ktorí by chceli pestovať niečo exotické. Rosičky sú pestovateľsky nenáročné, najmä druhy vyžadujúce chladné zimovanie však vedia „potrápiť“ (Drosera filiformis vľavo). V predaji sa však objavujú druhy nenáročné na pestovanie, najmä rosička kapská (Drosera capensis), na ktorej môže učiteľ demonštrovať atypickú morfológiu i pohyby rastlín pri trávení koristi (tzv. chemotaxia).

Obrázok


A na záver fotografie prednášajúceho z našej prírody i z jeho pestovateľskej praxe:

Obrázok

Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a rosička anglická (Drosera anglica) sú naše dva druhy rodu chránené zákonom, hoci sa v minulosti používali ako liečivé rastliny. Žiaľ, ohrozuje ich zmena klímy a hydrologických pomerov na ich lokalitách.

Obrázok

CephalotusByblis (hore) sú austrálske endemity, kým Nepenthes anamensis je endemický krčiažnik z Vietnamu. Bežne predávaná je mucholapka (Dionaea muscipula), ktorá však patrí k ťažšie pestovateľným druhom.