Skip to main content
Katarína Kotuľáková
30. 06. 2023

Festival Učiaca sa Trnava

Dňa 23. 6. 2023 sa v centre mesta uskutočnil už 3. ročník festivalu Učiaca sa Trnava, projektu zameraného na celoživotné učenie (sa). Organizátorom podujatia je nezisková organizácia Lifestarter a mesto Trnava. Medzi 45 organizáciami, ktoré ponúkali rôzne vzdelávacie aktivity pre školopovinných aj starších záujemcov, nechýbali ani študentky učiteľstva chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V tematickom okruhu zameranom na zodpovednosť k prírode sme sa venovali trvalo udržateľným zdrojom energie. Záujemcovia preskúmali možnosti využitia solárnej energie, zisťovali, ako je možné pomocou ovocia rozsvietiť diódu, či zostavovali vlastnú batériu použijúc mince a ocot ako elektrolyt.

Za skvelý deň ďakujeme Bc. Michaele Tabačárovej, Bc. Lucii Gašparíkovej a Bc. Ivane Holubovej.