Skip to main content

Quo vadis, homine?

Letná škola latinského jazyka (nielen) pre budúcich učiteľov

 

10. – 14. júla 2023

Miesto: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kollárova 10, Trnava

Počet vyučovacích hodín: 20

Prezenčnou formou: prednášky, cvičenia + exkurzie

Ukončenie: certifikátom + 2 kredity za voliteľný predmet

Maximálny počet účastníkov: 15

Letná škola je určená pre začiatočníkov a zameria sa na získanie základov v latinskom jazyku. Okrem gramatického prehľadu v morfológii latinčiny sa študenti zoznámia s technikou práce s latinským textom, naučia sa vyhľadávať etymologický základ latinských slov prebraných do slovenčiny, dozvedia sa, prečo je latinčina nazývaná jazykom vzdelancov a osvoja si najznámejšie citáty a latinské skratky. Vyučovanie bude obohatené o krátke exkurzy do antických reálií, literatúry a mytológie.

Pre viac informácií a prihlasovanie: erika.jurikova [at] truni.sk