Skip to main content

Oznam pre absolventov Mgr. štúdia za AR 2022/2023

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2022/2023

na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa budú konať promócie

dňa 20. júna 2023

v sále Marianum – ul. J. Hollého v Trnave (vedľa arcibiskupského úradu).

 

Neúčasť na promócii je treba potvrdiť do 12. 6. 2023 na mail viera.krajcovicova [at] truni.sk.

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa prihláseného počtu absolventov Mgr. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 15. 6. 2023.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na študijnom oddelení (Hornopotočná ul. 23) od 21. 6. 2023 v čase stránkových hodín od 9:00 do 11:00.

Vedúca ŠO