Skip to main content

Zápisnica z ukončenia doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnených v dňoch 2. – 4. 5. 2023

Ak nefunguje automatické presmerovanie, kliknite sem.